Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov


Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
ul. Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel.602 33 11 33
© 2011 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Žycia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.